Vrije School & ICT

Graag help ik vrijescholen en vrijeschoolouders met het ontwikkelen van een duurzame, in de antroposofie gewortelde visie op- en omgang met ICT.

UPDATE november 2020: Door de coronacrisis is de digitalisering ook op vrijescholen in een stroomversnelling geraakt. De noodzaak tot afstandsonderwijs en later ook hybride onderwijs heeft voor een explosie van creativiteit én frustratie gezorgd onder vrijeschoolleraren en –leerlingen. In samenwerking met BVS-Schooladvies heb ik voor de zomer een groot onderzoek onder vrijeschoolleraren mogen doen naar hun ervaringen met het afstandsonderwijs: ‘de kunst en kunde van het vrijeschoolonderwijs op afstand’. Hierdoor heb ik een goed beeld gekregen van de digitale uitdagingen en kansen die vrijescholen momenteel hebben. Ik heb ook ervaring opgedaan met online ouderavonden voor vrijescholen. Mijn boodschap aan vrijescholen: grijp nu de kans om het gebruik van digitale leermiddelen op doordachte wijze te verankeren in jullie onderwijs en streef naar bezielend online onderwijs.

Een beetje achtergrond

Terwijl in het reguliere onderwijs de opmars van ICT heel hard is gegaan, zie je op vrijescholen vaak nog weinig digitale technologie. Waarom is dit zo? Wat is die ‘antroposofische weerstand jegens ICT’? Ik was al sinds 2007 mediawijsheidprofessional, maar raakte in 2014 gefascineerd door het spanningsveld tussen de vrijeschoolpedagogiek en omgang met digitale middelen. Ben zelf ook oud-vrijeschoolleerling. Ik heb mij verdiept in de antroposofie en de houding van Steiner jegens technologie. Ik schreef wat blogartikelen (zie hieronder) en werd in 2015 gevraagd om voor de conferentie ‘op weg naar vrijeschoolse mediapedagogiek’ een lezing en een inspiratieboekje te ontwikkelen. Sindsdien ben ik in heel Nederland op vrijescholen geweest om lezingen of lerarenworkshops te geven. Ook heb ik lessen ‘Vrijeschool en ICT’ op de vrijeschoolpabo in Leiden verzorgd. Tijdens de coronacrisis heb ik het afstandsonderwijs op vrijescholen onderzocht en geëxperimenteerd met online ouderavonden. Bij ‘meer lezen en luisteren’ vind je een verzameling artikelen en publicaties van 2014-nu. Interesse in een van mijn diensten? Of heb je gewoon een vraag of idee? Neem vooral contact met me op!

 

Diensten

Nieuw! Online ouderavond over vrijeschoolse mediaopvoeding

Ik kom naar de school, waar ik met de schoolleider op een herkenbare plek in school intune op een Zoom-bijeenkomst met ouders. Er is een kort interview met de schoolleider, ik gebruik vooraf opgenomen video’s om mijn kennis over te dragen en er is via de chat volop interactie met de ouders. Die kunnen vanuit huis meedoen, hebben geen oppas nodig. Bekijk hier de promovideo:

Interesse? Laat het me weten en ik stuur je een registratie van de avond!

Lezing ‘Vrijeschoolse mediaopvoeding?’

Inmiddels heb ik deze lezing op vrijescholen door heel Nederland mogen verzorgen en verder ontwikkelen. Tijdens het eerste deel schets ik het huidige digitale medialandschap en toekomstige ontwikkelingen. Samen onderzoeken we hoe je vanuit antroposofie naar ICT en media kunt kijken. Wat betekent ‘kind en media’ vanuit een spiritueel perspectief?

In het tweede deel zoomen we in op de dagelijkse praktijk van mediaopvoeding. Hoe stel je grenzen? Hoe kun je goede kwaliteitsmedia vinden en stimuleren? Hoe geef je zelf het goede voorbeeld? Ouders worden aangemoedigd om ervaringen uit te wisselen.

Studiedag ‘ICT, wat moeten we ermee?’

Elke vrijeschool dient zich met het hele team op eigen wijze te verhouden tot ICT en mediawijsheid. Inmiddels ‘digitale geletterdheid’ genoemd. Daar komt nog bij dat er tijdens de coronacrisis ontzettend veel geleerd is op het vlak van digitaal afstandsonderwijs. Ook dit verdient aandacht. Deze studiedag heeft als ambitieus doel: samen in één dag van visie naar praktijk. Het eerste deel van de dag staat in het teken van uitgebreide visievorming. Wat vinden wij als team van kinderen en media vanuit onze pedagogische achtergrond? Wat willen we hierover communiceren naar kinderen en ouders? In welke leerjaren zijn inzet van ICT of mediawijsheidlessen relevant? De middag staat in het teken van de praktijk: hoe geef je je mediabeleid vorm, welke ICT middelen wil je eventueel inzetten, wat voor mediawijsheidlessen? Wat doen we als er weer een lockdown komt?

Ik kan ook langere implementatie trajecten begeleiden, neem hiervoor contact met me op.

Meer lezen of luisteren?