Mediapedagoog

Leer kinderen omgaan met digitale middelen voor hun eigen ontwikkeling en welzijn, en dat van anderen

HET BELANG VAN MEDIAWIJSHEID

De afgelopen jaren zijn smartphone en sociale media een grote rol in ons leven gaan spelen. En niet voor niks!  Ze bieden ons games, ongelimiteerd contact, zoekmachines, (bank)zaken regelen, muziek, video’s, GPS en talloze andere handige toepassingen. Daar zit echter ook de valkuil: we moeten nog flink wennen aan deze nieuwe digitale middelen. Een te intensief gebruik kan leiden tot oog- en rugproblemen, verslaving, moeite met concentreren, privacyverlies en slaapgebrek. Ondertussen staan nieuwe tech ontwikkelingen alweer voor de deur: Internet of Things, virtual- en augmented reality, robots enz.

Kinderen hebben een krachtige begeleiding nodig bij het op gezonde en bewuste manier leren omgaan met deze nieuwe tools. Ouders en leraren kunnen hulp gebruiken bij het leren opvoeden met media en technologie. Als mediawijsheidprofessional hoop ik hieraan bij te kunnen dragen, zowel thuis als op school.

lees meer over mijn achtergrond als mediapedagoog

Diensten

Via Bureau Jeugd & Media ben ik in te huren voor:

Opgroeien in de 21e eeuw – huidige populaire (sociale) media – nabije toekomsttechnologie – wetenschappelijke inzichten omtrent kinderen en mediagebruik – definitie van mediawijsheid – mediawijsheid basistips voor thuis – interactie met publiek – hoe vind je media van kwaliteit –

freek-tivre-mediawijsheid

Zowel vo als po – bijspijkeren kennis over mediagebruik kinderen –  mediawijsheid en digitale geletterdheid – specifieke thema’s als ‘privacy’ of ‘focus & multitasking’ – hoe integreer je mediawijsheid in je bestaande lessen/curriculum – zelf mediawijsheidlessen ontwikkelen

Hoe verhouden antroposofie en ICT zich tot elkaar – wat vond Steiner van technologie – de weerstand tegen ICT op vrijescholen – spiritualiteit en mediagebruik – inspiratie voor vrijeschoolse mediawijsheid – basistips mediawijsheid voor vrijeschoolouders – Lees hier meer

Voor schoolleiding en/of lerarenteam – waarden onderzoek – werken aan een digitale leerlijnen – combinatie met sociale veiligheid

freek-zwanenberg-in-de-podcast-van-kennisnet

Specialisatie

Thema ‘Focus & multitasking’
Kun je nog voor langere tijd op één ding focussen, zoals op huiswerk of andere studie? Het vermogen om ons diep te concentreren staat onder druk door onze intieme omgang met smartphone en sociale media. Veel jongeren voelen zich verslaafd.

Graag help ik jongeren, opvoeders en scholen met het omgaan met digitale afleidingen. Bijvoorbeeld via gastlessen of docentenworkshops. Lees hier meer.

 Recente #mediawijsheid artikelen